Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Valleiregio is op 30 december 2008 opgericht. POA is hét platform dat zich richt op het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt. POA heeft de ambitie is het verbeteren van de aansluiting van de hele onderwijskolom op de regionale arbeidsmarkt en alles dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In POA hebben de geledingen onderwijs, overheid en ondernemers (de 3 O’s) de krachten gebundeld.

De doelstellingen van POA Valleiregio zijn:

· gezamenlijk genereren en delen van arbeidsmarktinformatie
· ontwikkelen van een strategische visie op de ‘gouden driehoek’
· synergie creëren tussen de agenda’s en projecten van de verschillende deelnemende partijen op dit terrein

Het werkgebied van POA Valleiregio valt samen met de bestuurlijke Regio FoodValley en omvat de gemeenten Ede, Barneveld, Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Wageningen en Scherpenzeel.

In relatie met de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkt, kiest POA Valleiregio voor een focus op drie sectoren:

Food & Nutrition
Techniek & Technologie
Zorg & Welzijn