Opheffing Stichting Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio per 31 december 2016


Dit jaar is door het bestuur en de strategisch adviseurs van POA Valleiregio samen met partners (Stuurgroep Strategische Agenda, Arbeidsmarktregio, Regionaal Werkbedrijf) gewerkt aan één regionale arbeidsmarkttafel. Uitgangspunten daarbij zijn:
• gelijkwaardigheid van de O’s (onderwijs/onderzoek, overheden, ondernemers)
• samenhang en afstemming met Strategische Agenda FoodValley
• vereenvoudiging en efficiency

STAM-tafel
In de arbeidsmarktregio FoodValley werken overheden, ondernemers en onderwijsorganisaties samen om talenten te ontwikkelen en benutten en de kloof tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt, zowel op korte als lange termijn, op alle niveaus te verkleinen. Dit wordt besproken aan de regionale Strategische ArbeidsMarkt-tafel, de STAM-tafel.
Samenstelling
• Overheid: Willemien Vreugdenhil, Gerard van de Hengel, Dennis Gudden, vacature
• Onderwijs: Liesbeth Schoningh, Stella Efdé
• Bedrijfsleven: Wim van den Brandt, Gert van Ginkel, Marten Kreeft, vacature
• RMC: Henk Vreeswijk
• Strategisch adviseurs: Eveline van der Aa (arbeidsmarktregio), Rick Schukking (overheden), Jolien van Haalen (onderwijs), Martine Schuijer (ondernemers)

Met de start van de STAM-tafel zal POA Valleiregio als zodanig stoppen. Het POA-bestuur is blij met deze volgende fase in het arbeidsmarkt-overleg in de regio en heeft het volste vertrouwen dat de opgaven waar POA Valleiregio in de afgelopen jaren bij betrokken was, in deze nieuwe structuur worden opgepakt en de visie gewaarborgd blijft.

Namens het bestuur van Stichting POA Valleiregio en de strategisch adviseurs wil ik u hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij de activiteiten van POA Valleiregio en het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft.

All de Rooij,
voorzitter Stichting POA Valleiregio

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora van Wijngaarden, tel. 0620702922.